הערכה פסיכולוגית, אבחון פסיכולוגי ופסיכו-דידקטי

03/02/2015

מתי פונים?

פניה להערכה פסיכולוגית מגיעה על רקע קושי אותו מציג הילד. הקושי יכול להיות מבחינה לימודית, רגשית, התנהגותית, חברתית ו/או הסתגלותית וכאשר קשיים אלו מפריעים ופוגעים בתפקודו של הילד ובאינטראקציה עם הסביבה הטבעית או הקרובה שלו. אבחון "אמיתי" מגיע בד"כ מ"חוסר בטחון" לגבי אופי הקשיים, הסיבה להופעתם, משך הקשיים ובשאלה סביב אפשרויות הטיפול ברמה החינוכית והפסיכולוגית ולעיתים סביב שאלה של אפיון התפקודים, היכולות והקשיים לצורך התאמה של מסגרת לימודית. 

 

מהי הערכה פסיכולוגית?

על מנת להבין את הקשיים אותם מציגים ילדים בבית, בביה"ס ובסביבתם הטבעית על הפסיכולוג להעריך את תפקודם מבחינה פסיכולוגית. הערכה הפסיכולוגית היא תהליך בו הפסיכולוג נפגש עם הילד והוריו על מנת לקבל תמונה שלמה וכוללנית של הילד מבחינה פסיכולוגית. במקרה של ילדי בי"ס מדובר בד"כ בהערכה פסיכו-חינוכית או פסיכו-דידקטית או הערכה נוירופסיכולוגית של תפקודם. ממצאי ההערכה מספקים תמונה כוללת עד כמה שניתן לגבי אופי קשייו של התלמיד (מבחינה תיאורית) ובהמשך הסיבות לקשיים אלו אשר מתורגמים לאבחנה (למשל: לקות למידה בקריאה, לקות למידה בלתי מילולית, לקות בכתיבה, קשיים רגשיים, חשד להפרעת קשב וריכוז, תפקוד שכלי וכדומה). האבחון יכול לספק מידע לגבי קשיים סביב רכישת הקריאה ו/או הכתיבה ו/או לגבי בעיות נוספות (רגשיות או התנהגותיות) המקבלות ביטוי בהתנהגות וקשיי הסתגלות לדרישות הכיתה או ביה"ס.

 

תהליך אבחון והערכה

בהערכה פסיכולוגית אוספים מידע לגבי תפקודו השכלי, רגשי התנהגותי וחינוכי של הילד תוך שימוש במבחנים, שאלונים, שיחה וראיונות עם הורים, מורים והילד וע"פ הצורך תצפיות בכיתה ובביה"ס. כלומר הערכה עשויה לכלול גם אבחון כאשר אבחון הוא חלק בהערכה בו נעשה שימוש במבחנים פסיכולוגיים ספציפיים על מנת להבין את תפקודי הילד טוב יותר ובאופן אובייקטיבי כמה שניתן.

 

מהו התהליך בפועל?

לאחר פניה שלכם תוזמנו לפגישת היכרות (פגישת "אינטייק"). ע"פ גילו של הילד תיערך הפגישה עם הילד ועם ההורים או ללא הילד ועם ההורים בלבד. מתבגרים וילדים בוגרים יוכלו להיכנס לשיחה עם הוריהם (שוב לפי תאום עם ההורים). ילדים צעירים יותר בגיל ביה"ס היסודי יכנסו מאוחר יותר לאחר השיחה עם ההורים. לאחר שיחת ההיכרות תיערך סדרת פגישות אבחון. הילד יישאר לבד עם הפסיכולוג לסדרה של מפגשי אבחון שיכולים להמשך מפגישה אחת עד שתי פגישות ולעיתים אף יותר. משך הפגישות ותהליך האבחון תלוי במספר גורמים בהם כישוריו של הילד, קשייו, השאלה הנשאלת ולעיתים מורכבות המידע המתקבל והצורך בבדיקות נוספות או חוזרות של תהליכים נוירופסיכולוגים. 

 

בסיום תהליך האבחון יוזמנו ההורים לשיחת פידבק (בין שבועיים לחודש ימים לאחר סיום פגישות האבחון ו/או לפי רמת הדחיפות וגורמים נוספים). השתתפות הילד בפגישת הפידבק תלויה בגילו ובשיקול הדעת של הפסיכולוג וההורים לגבי המידע המוצג והרלוונטיות לגבי הילד (תלוי גם בגיל). בשיחת הפידבק ימסרו הממצאים להורים בע"פ וקבלת חוות הדעת הכתובה תימסר להורים מספר ימים לאחר מועד הפידבק (ההורים והפסיכולוג יעברו על הדוח יחד על מנת לראות שהדוח עונה על הצרכים).    

 

Please reload

מאמרים אחרונים
Please reload

רוצים לקבל התראה לאימייל בכל פעם שנעלה מאמר חדש?

מספר רישיון מס' 6673 

מספר רישיון מומחה  מס' 27586

lioryoel@gmail.com

050-7856516